Nákladní a kontejnerová doprava

manTechnické služby Kunovice provozují nákladní a kontejnerovou dopravu vozidlem MAN 5 t a Multicar 1,5 t, a to převážně ve Městě Kunovice. Zejména pak se zaměřujeme na:

• svoz a uložení komunálního odpadu (mimo nebezpečné)
• svoz černých skládek
• doprava sypkých materiálův
• odvoz a uložení zeminy
• odvoz a uložení stavební sutě
• přistavení kontejneru
• pronájem kontejnerů a van