Sečení trávy

Sekání trávy provádíme na všech typech pozemků – zahrady, parky, sady, městské travnaté plochy, krajnice silnic atd. břehy řek a potoků atd.

Sekání trávy provádí zaměstnanci, kteří mají se sekáním trávy dlouholeté zkušenosti, s pomocí malé a střední zahradní techniky – motorové sekačky, traktůrky, sekačky na vysokou trávu, motorové kosy. Údržba trávníku je prováděna pískováním (provzdušňováním), hnojením a selektivními herbicidy.

sečení okrasných trávníků

  • sečení přerostlé trávy a náletů
  • sečení velkých ploch traktory
  • Sečení krajnic komunikací
  • Břehy řek a potoků
  • výsadba a zakládání nových travnatých ploch
  • pokládání travních koberců
  • zalévání trávníků a výsadeb
  • likvidace bioodpadu