Údržba zeleně

sekacka

Celoroční údržba zeleně, údržba zahrad – služby

Celoroční práce na údržbě zeleně je nezbytná pro zahrady a parky pro udržení jejich dokonalého vzhledu. Bez soustavné a kvalitní údržby zpustne jak zámecký park tak zahrada u rodinného domu. Pravidelná údržba zajistí celoročně příjemný vzhled a ušetří mnoho práce a vynaložených peněz.

 • Celoroční údržba zeleně ve městě
 • Údržba zeleně
 • Údržba zeleně se provádí celoročně v závislosti na ročním období. K celoroční údržbě zeleně patří:
 • kosení travních ploch, zametání zpevněných ploch
 • odstraňování, vyhrabání spadaného listí, mechů a pevných odpadů
 • odstraňování prorůstající trávy ze zpevněných ploch
 • tvarování dřevin
 • Neudržované pozemky
 • Posekání trávy včetně jejího shrabání a odvozu. Vyčištění pozemku od ruderálního porostu, plevelů a nahromaděného listí.
 • Rekultivace travnatých ploch
 • Doplnění kvalitní zeminy, terénní úpravy, provzdušnění, přihnojení, vyhubení plevelů pomocí selektivních herbicidů, osev travním semenem…
 • Tvarování živých plotů
 • Zástřih keřů na profily komunikací, výškové sestřižení pro lepší přehlednost, zmlazovací a zahušťovací řez.
 • Výsadba zeleně
 • Provádíme stromovou a keřovou výsadbu pro obnovu porostů v udržovaných zahradách.
 • Odvoz a likvidace odpadu
 • Odpad všeho druhu z prováděných prací odvážíme a ekologicky likvidujeme. Biologický odpad se pak dále zpracovává v kompostérii.
 • Kácení za pomoci jeřábu a plošiny
 • Arboristické zákroky
 • Výchovné a bezpečnostní řezy a vazby stromů
 • Odstranění nemocných a proschlých větví
 • Štěpkování dřevní hmoty
 • Odvoz dřeva kontejnerem
 • Frézování, nebo odbagrování pařezů