Zemní a stavební práce

podkop• výkopy základů a základových pásů
• výkopy pro bazény
• terénní úpravy rovinných i svažitých terénů
• nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů
• rovnání a svahování terénů
• výkopové a zahrnovací práce
• hloubení rýh pro inženýrské sítě
• jiné zemní či výkopové práce
• výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod, kanalizace)
• uložení zeminy

nakladac• kladení zámkové dlažby
• opravy dlážděných chodníků
• opravy parkovišť
• rekonstrukce a opravy kanalů a kanalizačních vpustí
• výstavba a opravy oplocení a plotů