Vítáme Vás na stránkách Technických služeb Kunovice

Komplexní služby v oblasti číštění, svozu odpadů a kontejnerů, letní a zimní údržby komunikací, údržby zeleně a správy majetku. Navštivte také náš E-shop, ve kterém nabízíme širokou škálu našich výrobků v oblasti zahradního a městského mobiliáře.

Naše činnost je zaměřena především na provoz technických služeb ve městě Kunovice. Služby poskytujeme zejména státní správě, samosprávě, podnikům, ale i soukromým osobám.

Kontakty

 

+420 776 083 152

tkskunovice@seznam.cz

Na Drahách 21, 686 04 Kunovice

Naše služby

• Svoz odpadu a likvidace odpadu
• Poskytování kontejnerů na odpad
• Likvidace černých skládek
• Zimní a letní údržba komunikací
• Údržba městské zeleně
• Obsluha a instalování sítí odpadkových košů
• Správa hřišť, parků, nemovitostí a veřejného majetku
• Správa veřejných ploch
• Výstavba a opravy chodníků a parkovišť
• Opravy a údržba kanálů a kanálových vpustí
• Opravy silnic a cyklostezek
• Čištění a údržba autobusových zastávek